Jour vid vattenläckor och transport

SveBygg Totalentreprenad är redo att hjälpa dig som privatperson, förening och företag över norra Stockholm.

Ring direkt - 08-39 39 99 Kontakta oss

Ring vår jour direkt

Vi hjälper er snabbt vid läckage

Vi har dygnet runt-service. I många olika situationer kan insatser komma att krävas akut och vi jobbar alltid för att vara på plats så snart det bara går. Sker det något akut gällande gräv, vattenskador, fuktutredningar, rör & avloppsproblem m.m
– då är det bara att lyfta på telefonen och ringa till oss

SveBygg Totalentreprenad har öppet när andra inte har det. Du når oss när du behöver hjälpen!
Behöver du hjälp omgående ringer du oss på 08-39 39 99.

Därför ska du utföra regelbunden stamspolning

Stamspolning är en effektiv metod för avloppsrengöring som används för att ta bort stopp i avloppet. Tekniken bakom stamspolning innebär att en högtrycksspruta skickar in vatten med högt tryck i rören, vilket löser upp och spolar bort alla blockeringar.

Förebyggande åtgärd mot stopp i avloppet

Genom att regelbundet genomföra stamspolning kan du undvika onödiga blockeringar och därmed även kostsamma reparationer.

Förbättra hälsan och miljön för dig själv och dina gäster

Avloppsrengöring är avgörande för en god hygien eftersom smutsigt vatten som inte rinner bort snabbt kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Dessutom hjälper det vår miljö, då färre kemikalier kommer in i vårt vatten.

Undvik kostsamma reparationer genom att regelbundet spola

Att hålla systemen rena med stamspolning efter behov minskar risken för allvarliga problem såsom översvämningar eller läckage, vilket skulle kunna leda till potentiellt dyra reparationskostnader.